Thursday, 28 August 2014 Written by in Kiến thức Website
Tên miền là một địa chỉ Website trên Internet giúp mọi người tìm kiếm và ghi nhớ một cách dễ dàng trong xa lộ thông tin rộng lớn.Tên miền đối với công ty thường là thương hiệu độc quyền trên internet.
Thursday, 28 August 2014 Written by in Kiến thức Website
Công nghệ Web 2.0 đang xuất hiện khắp nơi trong thế giới Internet và tác động lớn đến thói quen duyệt web của người sử dụng. Tuy nhiên, chưa một khái niệm nào về xu hướng này đủ bao quát và thỏa mãn tất cả mọi người.
Tagged under
Thursday, 28 August 2014 Written by in Kiến thức Website
Ứng dụng dành cho các thiết bị di động được phân thành ba loại chính bao gồm: ứng dụng gốc (Native App), ứng dụng web (Web App) và ứng dụng lai (Hybrid App).
Tagged under
Thursday, 28 August 2014 Written by in Kiến thức Website
Trong những ngày đầu của Internet sơ khai, các công cụ cho việc thiết kế một Web site chỉ là HTML và một số ít các công cụ khác.Và các nhà phát triển nhận thấy việc thiết kế một trang Web chỉ với HTML thật tẻ nhạt và nhiều hạn…
Tagged under